Positivlisten

Positivlisten


Det er generalforsamlingen som hvert år beslutter hvilke bekæmpelsesmidler der er tilladte at anvende. Klubben støtter sig tæt op af Danmarks Biavlerforenings anbefalinger.

Det er tilladt at anvende myresyre, mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse. Desuden er det tilladt at anvende eddikesyre eller planten løvstikke til bekæmpelse af voksmøl i oplagrede vokstavler. Det er selvfølge også tilladt at bruge biavls tekniske metoder så som dronningeindespærring, droneyngel fratagelse og varmebehandling.

Det er tilladt at anvende Greenstick i bekæmpelse af varroa, da det aktive stof er oxalsyre. Brugen af alle andre former for sticks er det ikke tilladt.