Grøn voks

Grøn voks ?


Voksklubvoks er ren voks. Voksen analyseres inden den anvendes i bigården.


Grøn voks er ikke voksklub voks og kan derfor ikke komme ind i klubben. Der skal som udgangspunkt altid tages en prøve af det voks, som kommer ude fra, inden det kommer ind i vores pulje.


I Danmark findes der groft sagt 3 former for voks, som anvendes i biavlen:

1.    Voks

2.    Grøn voks

3.    Voksklub voks


Det er ikke til at se forskel på de 3 former for voks. Det er ligesom økologiske gulerødder. Det er ikke til at se forskel på konventionelle og økologiske gulerødder, men måden de er dyrket på, er meget forskellig. I økologisk dyrkning må der bl.a. ikke er anvendt pesticider og kunstgødning.


På samme måde kan man sige om voks. Hvis man bare taler om voks, ved vi ikke om de biavlere, der indlevere voks til puljen, har brugt pesticider eller ej. Hvis man indleverer voks til en sådan pulje, er der en sandsynlighed for, at man kan få sit voks forurenet med pesticidrester, da de ophobes i voksen.


Indleverer man voks til en grøn pulje, har man på tro og love erklæret, at man kun bruger organiske syrer, Thymol*, samt mentol, eukalyptol og kamfer. Enkelte vokssmelterier accepterer Bienenwohl.

og bitekniske indgreb mod varroa. Voksen i de grønne puljer er som udgangspunkt fin, men da man ikke kender dem, der indleverer voks, er det usikkert. Man ved fx ikke, om de sidste år brugte pesticider eller om nogle af de andre har købt bier eller voks af en ”ikke-grøn” biavler.


Har man voksklubvoks, så kræver det, at man er medlem af en voksklub. Klubben har gennem sine vedtægter opstillet betingelser for medlemskab, som bl.a. indebærer, at man har bestemt hvilke metoder, der må anvendes i bekæmpelse af varroa og voksmøl. Her kan du læse om de tilladte metoder.


Nybegyndere kan indmelde sig i en voksklub. De skal købe voks af klubben eller af et medlem. Erfarne biavlere med egen voks bliver nødt at udskifte deres voks, inden de kan optages.


I en voksklub har man den størst mulige sikkerhed for, at voksen ikke bliver forurenet med pesticidrester.


Nye medlemmer vil vi anbefale at købe bifamilier af medlemmer af voksklubben, da det er besværligt, men ikke umuligt at holde rammer med ”ikke voksklub voks” for sig selv.


Konklussionen er voksklub voks er ren voks. Det bliver analyset mindst en gang om året. Der kommer kun nyt voks ind ved, at puljen vokser ved ny tilvækst eller hvis voksen er analyseret.


Voksklub voks er grøn voks – ikke omvendt.*)Thymol er en stærkt lugtende æterisk olie, der udvindes fra timianplanten.