Nyt medlem

Tilbud til nye biavlere

 

Alle pesticider, der anvendes til bekæmpelse af varroamider eller voksmøl, optages let i voks.

Når først der er indlejret pesticid i voksen, forsvinder det aldrig. Det skyldes, at de faktorer, der normalt nedbryder pesticider på marken (f.eks. UV‐lys, ilt eller mikroorganismer) ikke findes i voksen.


Derfor er det afgørende, at pesticider ikke får lejlighed til at kommer i kontakt med din voks, hvis du vil undgå at få dit voks forurenet med pesticider.

Der er ingen undersøgelser, der viser, at pesticidforurenet voks med de nuværende pesticidniveauer påvirker bier; men der er tilfælde af, at pesticidforurenet bivoks, som har været brugt i kosmetikindustrien har forårsaget allergiske reaktioner hos brugere af kosmetikprodukterne.


Medlemmerne af voksklubben har en nul‐tolerance‐holdning till pesticider, da de er fremmede stoffer og ikke forekommer naturligt i bifamilier.


I 1997 vedtog en række biavlere, at danne en klub af biavlere i GRAB, der ikke ville risikere indblanding af pesticidholdig voks i deres voks. Derfor lavede de en lukket pulje af deres voks, som i al fremtid kun skulle udvides med garanteret pesticidfri voks - hovedsagelig fra deres egen biavl. Klubbens voksbeholdning er nu på 1.100 kg.

Som ny biavler har du en unik mulighed for at sikre, at din biavl ikke bliver inficeret af pesticider, når du ikke har erhvervet din første bifamilie endnu. Ved at blive medlem af Voksklubben og kun erhverve bier, der sidder og har levet deres liv på pesticidfri voksklub‐voks sikrer du, at din biavl ikke bliver inficeret med pesticider.


Medlemmer af Voksklubben har alle underskrevet en charter, hvor man lover hinanden ikke at benytte pesticider til at kontrollere skadedyr i biavlen.

Voksklubbens vokspulje bliver testet for pesticider hvert år. På den måde garanteres pesticidfrit voks til voksklubbens medlemmer.


Har du ønsket om at drive biavl uden brug af pesticider, er du velkommen som medlem hos os.Hvordan bliver jeg medlem?


Der er flere krav til dig. Du skal først og fremmest ikke anvende fremmede stoffer i din biavl, såsom pesticider til varroa-bekæmpelse eller anvende voksmølkugler på dit tavlelager m.m. Vi er restriktive omkring hvilke fremmede stoffer du må anvende. Se vores positivliste. »


Du skal være medlem af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening (og dermed af Danmarks Biavlerforening).


Du skal være medlem af Voksklubben.

Kontingent pt. 50 kr.

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på 5 x 145 kr. = 725 kr. og får 5 kg blokvoks på et vokskort i Bihuset. Du skal selv afregne udvalsningen af voksen til Bihuset. Ved udmeldelse kan evt. overskud af voks sælges. Et evt. underskud afregnes med klubben inden udmeldelse.


Du må kun anvende voks i din biavl, som stammer fra voksklubben. Det vil sige køber du bifamilier fra "ikke-medlemmer",, skal du holde denne voks separat fra voksklubbens voks. Dette gælder også grøn voks.


Du skal evne at overholde de aftaler voksklubben indgår omkring aflevering af voks til Bihuset i Tappenøje, samt bestille voks til aftalte tidspunkter. »


Ved indmeldelsen skal du underskrive en deklaration, hvor du bekræfter du kender klubbens vedtægter og at du overholder disse. Download deklarationen her. »

Tip: Du kan enten udskrive deklarationen, udfylde den i hånden og sende den med posten eller udfylde den på nettet (Brug TAB eller musen til at komme rundt), udskrive den, underskrive den, scanne den underskrevne formular ind og maile til Hans-Erik Germuth »


Yderligere informationer kan fås hos Hans-Erik Germuth. »