GDPR

Persondataforordningen.

I henhold til Persondataforordningen kan Voksklubben oplyse følgende:


Den dataansvarlige i foreningen er formanden.


Formålet med indsamlingen af indsamlingen af persondata er at kunne opkræve kontingent, udsende informationer, arrangere fælles smeltning og prægning af voks samt formidle køb og salg af voks. Disse personoplysninger udveksles med Bihuset, som står for administrationen af vores vokspulje samt smeltning og prægning af vores voks. Vi tjekker ligeledes medlemsskabet GRAB, da det er et krav i vedtægterne at man skal være medlem af GRAB for at kunne være medlem af Voksklubben.


Vi indsamler følgende oplysninger om medlemmerne:

Navn

Adresse

Tlf. nr.

E-mail

Oplysning om medlemskab af GRAB

samt voksbeholdning på en given dato i 1. kvartal.


Normalt bliver oplysninger slettet 2 år efter udmeldes af klubben. Vi bevarer oplysninger i 2 år, da vi har erfaret at en del medlemmer fortryder deres udmeldelses af klubben inden for 2 år. Hvis et medlem ved udmeldelsen tilkendegiver, at vi skal slette oplysningerne om vedkommende, vil vi gøre dette. Vi gemmer oplysninger om de medlemmer, der ved udmeldelsen ikke afviklet det voks, de har lånt af klubben. I tilfældet af genindmeldes skal gammel gæld afvikles inden genoptagelse i klubben.


Personoplysninger opbevares på henholdsvis formandens og kassererens computer, som kun kan tilgås med kode, samt i Rushfiles, som formanden og kassereren har adgang til via kode.


Personoplysningerne deles med Bihuset, som administrerer vores voksbeholdning. Og med GRAB for at tjekke medlemsskabet.


I tilfælde af brud på datasikkerheden skal formanden orienteres, der indkalder bestyrelsen, som træffer de fornødne foranstaltninger.